Etiket: Altın

Altın, insanlık tarihinin önemli bir kısmında bir değişim aracı olarak iş görmüş bir metal. Yenilmez, içilmez ve sanayi alanında çok fazla kullanım alanı yoktur. Bu anlamda, insanların altında algıladığı değer onun ‘içkin’ değerini belirler dersek yanlış olmaz. Bir finansal varlığın içkin değeri, indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle varlığın gelecekte elde edeceği nakit akımlarını bugünkü değerlerini hesaplayıp toplamakla tahmin ediliyor. Altın özelinde herhangi bir nakit akımı söz konusu değil. Bu durumda finansal anlamda bir içkin değerden söz edemiyoruz. Ama insanoğlu tarihsel olarak altının, evrensel bir değişim aracı olduğunda uzlaşmış. Dolayısıyla bu uzlaşma ve algıların toplamı altının değerini belirliyor.

Para icat edilmeden önce insanlar ihtiyaç duydukları şeyleri birbirleriyle takas ediyorlardı. Ancak bu doğal sistem, ticarete konu olacak şeylerin sayısı artıkça etkinliğini kaybediyor. Dolayısıyla atalarımız, ticaret sürecini daha kolay hale getiren bir değişim aracı aramışlar. Metal para yada sikke bu ihtiyaca cevap veren bir icat. İdeal olarak sikke kolay taşınabilir olmalı ve korozyondan fazla etkilenmemeli. Periyodik tabloda yer alan adaylar ise demir, bakır, kurşun, gümüş, altın, palladyum, platin ve alüminyum. Demir, kurşun ve bakır korozyondan etkileniyor. Dolayısıyla, paranın değer saklama fonksiyonunu yerine getiremiyorlar. Alüminyum fazla hafif ve bol bulunan bir seçenek. Platin ve palladyum korozyondan etkilenmiyor. Ancak onlar da gereğinden fazla nadir bulunan metaller. İdeal paranın, arzı kısıtlı olmalı ancak ticaretteki artışı destekleyecek kadar da bol olmalı. Dolayısıyla atalarımız altın ve gümüşte karar kılmışlar.

Altın, yüksek enflasyona karşı mükemmel bir korunma aracıdır. Çok düşük enflasyona sahip gelişmiş ekonomilerde bile enflasyon 20-30 yıllık zaman dilimlerinde paranın satın alma gücünü önemli ölçüde azaltırken, Türkiye’de yüksek enflasyondan korunmak için altın iyi bir seçenektir. Altın sadece yüksek enflasyona karşı değil aynı zamanda deflasyonist ortamda da satın alma gücünü korumaktadır. Çünkü insanlar deflasyonist ortamda tasarruflarını nakit tutmak isterler. Altın da en güvenli nakit tutma yöntemidir. Altının arzı da kısıtlıdır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin genişlemesi altına olan talebi de artırmaktadır.

Back to top