Boggle Yaklaşımı: 2 ve 3 ETF’li Portföyler

Boggle Yaklaşımı: 2 ve 3 ETF’li Portföyler

Boggle yaklaşımı, uzun vadeli finansal portföyünüzü pasif yönetilen 2 yada 3 fon endeks fonuna yatırım yaparak oluşturmaya dayalıdır. John Boggle’ın kim olduğunu ve devrimci yatırım felsefesini bir önceki yazımda detaylı olarak yazmıştım. Bu kapsamda John Boggle’ın yatırımcılara tavsiyesi, sadece iki fondan oluşan bir emeklilik portföyü oluşturmalarıydı: Vanguard Total Stock Market Index Fund ve Total Bond Market Index Fund. Biraz daha çeşitlendirmek isterseniz uluslararası hisse senetlerini takip eden bir pasif endeks fonu da ekleyebilirdik bu ikiliye. Bu yazının ardından merak ettim. Acaba bu şekilde bir portföy oluştursaydık nasıl bir performans elde ederdik? Bugün bu sorunun yanıtlamak için yaptığım araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.

Boggle yaklaşımı için kullandığım ETF’ler

Vanguard total stock market ETF (VTI)

Düzenli okuyucularımın bildiği gibi düşük maliyetli pasif yönetilen ETF‘lere yatırım yapıyorum. Boggle yaklaşımı kapsamında önerilen portföylerin performansını da Vanguard’ın çıkardığı ETF‘lerin tarihsel fiyat verileriyle inceleyeceğim. Şimdi bu ETF‘leri tanıyalım. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), ABD hisse senedi piyasasının tamamını içeren bir endeksi (CRSP US Total Market Index) takip ediyor. 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ABD sermaye piyasalarında işlem gören 3.640 şirketin paylarını içeriyor. Bu fonun toplam net varlıklarının büyüklüğü 1,1 trilyon doları buluyor. Fonda en büyük paya sahip 10 işletmecinin toplam payı, fonun net varlığının %23,6’sını oluşturuyor. İlk 5 ise şöyle: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet ve Facebook. Bu ETF‘nin toplam masraf kesintisi yıllık %0,03.

Vanguard total bond market ETF (BND)

Vanguard Total Bond Market ETF (BND), ABD tahvil piyasasının çoğunluğunu içeren bir endeksi (Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index) takip ediyor. 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ABD sermaye piyasalarında işlem gören 10.025 tahvili içeriyor. Bu fondaki tahvillerin ortalama vadesi 8,5 yıl. Vade sonuna kadar olan yıllık ortalama getiri oranı da %1,2. Bu fonun toplam net varlıklarının büyüklüğü 305,4 milyar doları buluyor. ABD hazine tahvillerin payı ise toplam varlıkların %63,2’sini buluyor. Bu ETF‘nin toplam masraf kesintisi yıllık %0,035.

Vanguard total international stock ETF (VXUS)

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS), ABD hariç dünyanın geri kalanındaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülke hisselerini içeren bir endeksi (FTSE Global All Cap ex US Index) takip ediyor. 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla dünya sermaye piyasalarında işlem gören 7.361 şirketin paylarını içeriyor. Bu fonun toplam net varlıklarının büyüklüğü 394,8 milyar doları buluyor. Fonda en büyük paya sahip 10 işletmecinin toplam payı, fonun net varlığının %11’ini oluşturuyor. İlk 5 ise şöyle: Tencent, Taiwan Semiconductor, Alibaba Group, Samsung ve Nestle. Bu ETF‘nin toplam masraf kesintisi yıllık %0,08.

Analiz

Veri seti

Yukarıda kısaca bahsettiğim ETF’lerinin kar payı ödemeleri ayarlanmış dolar bazlı aylık fiyat verilerini Yahoo Finance‘dan elde ettim. ABD tüketici fiyatları endeksine ilişkin tarihsel verileri ise Federal Reserve Bank of St. Louis‘in sitesinden elde ettim. Veri seti, aylık bazda 2003 yılı başından 2021 yılı Ocak ayı sonuna kadar olan dönemi kapsıyor. Ham verilerin özet istatistiklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. BND ve VXUS değişkenlerinin ortalaması medyan değerlerine yakın olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda bu iki değişkenin gözlemlerinin nispeten normal dağıldığını söyleyebiliriz. VTI ise normal dağılmıyor gözüküyor.

Ham verilere ilişkin istatistikler
Ham verilere ilişkin istatistikler

Temel istatistikler

Cari fiyatlarla

İlk iş olarak ham fiyat verilerini kullanarak bu ETF‘lerin nominal (cari) aylık getiri oranlarını hesapladım. Sonucu aşağıdaki tabloda görüyorsunuz. Normal dağılmayan VTI‘ın yıllık ortalama getirisini medyan değerini kullanarak yaklaşık %1,39 * 12 = %16,7 olarak tahmin ettim. Diğerleri için aylık ortalama getiri oranı değerlerini kullanacağım. Yani BND‘nin yıllık ortalama getirisi yaklaşık %0,35 * 12 = %4,2 olmuş. VXUS‘nin yıllık ortalama getirisi de yaklaşık %0,42 * 12 = %5,04 olarak gerçekleşmiş. Genel olarak BND’nin standart sapması yani riski diğerlerinden önemli ölçüde düşük olduğunu da not edelim.

Nominal getiri oranlarına ilişkin özet istatistikler
Nominal getiri oranlarına ilişkin özet istatistikler

Sabit fiyatlarla

Şimdi fiyat verilerini enflasyonun etkisinden arındırarak bakalım. Bunun için ABD tüketici fiyatları endeksi verilerini kullanarak fiyat verilerini 2021 Ocak ayı fiyatlarına göre ayarladım. Ayarlanmış gözlemlere ilişkin özet istatistikler aşağıdaki tabloda yer alıyor.

2021 Ocak ayı fiyatlarına çekilmiş verilere ilişkin istatistikler
2021 Ocak ayı fiyatlarına çekilmiş verilere ilişkin istatistikler

Bir sonraki adımda bu veri setini kullanarak aylık bazda reel getiri oranlarını hesapladım. Aşağıdaki tabloda reel getiri oranlarına ilişkin değişkenlerin özet istatistiklerini görebilirsiniz. Daha kolay anlaşılması için reel getiri oranlarını yıllık hale getirelim. VTI‘ın yıllık ortalama reel getiri oranı yaklaşık %1,27 * 12 = %15,2 olmuş. BND‘nin yıllık ortalama reel getiri oranı yaklaşık %0,21 * 12 = %2,52 olarak gerçekleşmiş. VXUS’nin yıllık ortalama reel getirisini de yaklaşık %0,27 * 12 = %3,24 olarak hesapladım.

Reel getiri oranlarına ilişkin özet istatistikler
Reel getiri oranlarına ilişkin özet istatistikler

Analizin bu bölümünden reel getiri oranı olarak VTI’ın açık ara şampiyon olduğunu söyleyebiliriz. 🙂

Regresyon analizi

VTI

Analizin bir sonraki aşamasında ETF‘lerin tarihsel fiyat dinamiklerini inceledim. Regresyon analizinin detayını merak eden okuyucularım şu yazıya göz atabilir. Bu arada regresyon analizini aylık reel dolar bazında fiyat verilerini kullanarak yaptığımı belirteyim. VTI için yaptığım regresyonun grafiğe dökülmüş halini aşağıdaki resimde görüyorsunuz. Bu grafikteki koyu kırmızı renkli çizgi tahmin ettiğimiz regresyon doğrusunu, dalgalanan koyu mavi çizgi gözlemleri ve kesikli çizgiler ise 1, 2 ve 3 standart sapmaları gösteriyor. Açıkça görüldüğü üzere VTI’ın fiyatı uzun dönem ortalamasının üç standart sapma üzerine çıkmış. Dolayısıyla, pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

Regresyon analizi - VTI
Regresyon analizi – VTI

BND

Aşağıdaki grafikte ise BND’nin regresyon analizini görüyorsunuz. VTI’nın aksine fiyat düzeyi şu an uzun dönem ortalamasına yakınsamış gözüküyor.

Regresyon analizi - BND
Regresyon analizi – BND

VXUS

Sıra geldi VXUS’nin regresyon analizine. Aşağıdaki grafikten gördüğünüz üzere VXUS’nin fiyatı da uzun dönem ortalamasının iki standart sapma üzerinde seyrediyor. Diğer bir deyişle pahalı olduğunu söyleyebiliriz bu ETF içinde. Aslında bakılırsa pandemi ortamında aşırı düşük faiz politikasının hisse senetleri değerlemelerini şişirdiği herkesin dilinde. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında regresyon analizlerinin sonucu şaşırtıcı değil diye düşünüyorum.

Regresyon analizi - VXUS
Regresyon analizi – VXUS

Performans karşılaştırması

Buraya kadar ilgilendiğim ETF‘lere bireysel olarak baktım. Şimdi birbirlerine göre performanslarına bakalım. Bunun için 2011 Şubat ayını baz alarak her bir değişkenin fiyatına 100 diyerek endeks oluşturdum. Veri setinde VXUS’un gözlemleri 2011 Şubat ayından başladığı için bu tarihi baz aldım. Görüldüğü üzere cari fiyatlarla baktığımızda 2011 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek artışı VTI sağlamış gözüküyor. Endeks değeri 3,5 kat artmış! VXUS ise sadece 1,5 katlık bir artış sergilemiş. Tahvil fonunun ise 1,5 kattan daha az oranda artmış olduğu görülüyor.

Performans karşılaştırması - cari fiyatlarla
Performans karşılaştırması – cari fiyatlarla

2021 Ocak ayı fiyatlarıyla baktığımızda da genel görünüş değişmiyor. Sadece enflasyonun etkisini arındırdığımız için artış oranları biraz daha az oldu. Örneğin, VTI artık 3,5 kat değil 3 kat artmış. Kural olarak fiyatlara reel bakmak daha doğru olur. Zira enflasyon bizi oldukça yanıltabilir…

Performans karşılaştırması - sabit fiyatlarla
Performans karşılaştırması – sabit fiyatlarla

Boggle yaklaşımı: 2’lü ve 3’lü fonlar

Boggle yaklaşımı kapsamında eşit ağırlık vererek 2’li (VTI + BND) ve 3’lü (VTI + BND + VXUS) fon portföylerinin değerlerinin zaman içindeki değişimlerini hesapladım. Örneğin, 2011 yılı Şubat ayında VTI’ya 50 dolar ve BND’ye 50 dolar yatırdığımızı varsaydım. Basitlik açısından daha sonraki tarihlerde portföye para eklenmediğini de vurgulayayım. Ayrıca, değerlerin 2021 yılı Ocak ayı fiyatlarıyla olduğunun altını çiziyorum. Sonuç olarak, bu portföylerin birbirlerine göre performansını aşağıdaki grafikte görebilirsiniz. Bu arada ETF endekslerini sadece kendilerinden oluşan birer portföy olarak da düşünebiliriz. 2’li fondan oluşan portföyümüz 2011 Şubat – 2021 Ocak ayı döneminde reel olarak 2 kattan fazla arttığı görülüyor. 3’lü fondan oluşan portföyümüz ise aynı dönemde kabaca 1,8 kat artmış gözüküyor. Tabi farklı portföy ağırlıkları kullansaydık farklı sonuçlar elde ederdik. Örneğin, geleneksel olarak tavsiye edilen %60 hisse ve %40 tahvilden oluşan bir 2’li fondan oluşan portföy düşünelim. Böyle bir portföyün getirisi eşit ağırlıklı 2’li fon portföyümüzden daha yüksek olurdu. 🙂

Portföy performansları - 2021 Ocak ayı fiyatlarıyla
Portföy performansları – 2021 Ocak ayı fiyatlarıyla

Sonuç

Boggle yaklaşımı basit gibi gözükse de veri setimizi kapsayan dönemde oldukça iyi sonuç verdi diyebilirim. Bununla birlikte, geçmiş performans, gelecekte aynı performansın elde edileceğini garanti etmez. Yani geleceği bilmek olanaksız. Önümüzdeki 20-30 yılda 3’lü portföyün getirisi 2’li portföyden çok daha yüksek olabilir. Örneğin Çin ekonomisinin büyüklüğünün önümüzdeki 10 yılda cari kurlarla ABD ekonomisinin büyüklüğünü aşacağı tahmin ediliyor. Gelecekte Çin merkezli şirketlerin performansı ABD şirketlerini geçebilir mi? Bilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu sorunun cevabını yaşayarak göreceğiz. Yatırımcılar olarak sadece kendi beklentilerimizi portföy ağırlıkları yoluyla yatırımlarımıza yansıtabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Boggle yaklaşımı sizin yatırım tarzınıza uygun mu?

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Okuyucularıma Not

Pinti Değil Tutumluyum’a ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu bloğu ayakta tutabilmek ve masraflarını karşılayabilmek için bağlı linkler kullanmaya karar verdim. Eğer burada yazdıklarımın size bir değer kattığını düşünüyorsanız, aşağıdaki linklere tıklayarak bana destek olabilirsiniz.

Ya da doğrudan bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz: Buy Me a Coffee

Interactive Brokers ile 33 ülkede yer alan 135 piyasaya 23 farklı para birimi kullanarak erişebilirsiniz. Hisse senedi, tahvil, opsiyon, futures, FX ve fon işlemlerinizi çok düşük maliyetle yapabilirsiniz. Interactive Brokers hesabınıza para transferini Türkiye’de ki Türk Lirası hesabınızdan EFT yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Interactive Brokers hesabı açın.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021 Pintidegiltutumluyum

2 thoughts on “Boggle Yaklaşımı: 2 ve 3 ETF’li Portföyler

  1. Merhaba, yaptığım araştırmalar sonucu her ay düzenli olarak belli bir rakam VTİ alarak yatırım yapmak istiyorum. %100 ü VTİ olacak şekilde uzun vadeli yatırım düşünüyorum. Dollar cost averaging sanırım yapmak istediğim yatırımın adı. Al sat ile uğraşmak istemiyorum ama bir iki sene sonra da plan değiştirmemek adına kararımı netleştirmek istiyorum. Size sorum ise bu yolda ilerlemem mantıklı bir seçenek midir?

    1. Merhaba Özcan Bey;

      Portföyünüzde ayıracağınız hisse senedi – tahvil miktarı aldığınız riski büyük ölçüde belirliyor. Ne kadar risk alacağınıza ise bir yatırımcı olarak sizin karar verebilaceğiniz bir husus. Aşağıda konuyla ilgili bir yazım var. Henüz okumadıysanız bir göz atmanızı öneririm. Selamlar.

      Varlık Tahsisi: Portföy Ağırlıklarını Belirleme

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top