Backtest: Portföyü tarihsel verilerle test etme

Backtest: Portföyü tarihsel verilerle test etme

Backtest, portföyünüzü tarihsel verilerle test etme olarak tanımlanabilir. Yani fi tarihinde şu varlığa şu kadar yatırsaydınız bugün ne kadar olacaktı sorusunun cevabını arıyorsunuz. Tabi bunun yanında portföyün yıllık ortalama beklenen getirisi, standart sapma verileri vb. yararlı bilgiler de edinebiliyorsunuz. Daha önce yazılarımda defalarca söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeyim: geleceği bilmek olanaksız ve geçmiş her zaman kendini tekrar etmez. Ancak, yine de portföyümüzün ve alternatif portföylerin geçmiş iniş çıkışlarda nasıl performans gösterdiğini anlamak yararlı olacaktır diye düşünüyorum.

Bu noktada, bugünlerde Borsa İstanbul’da hakim rengin kırmızı olduğunu ve Twitter’da da ortamın biraz sessizleştiğini belirtmeden geçemeyeceğim. 🙂 İşlerin hep iyi gitmeyeceği aşikar. Bunu kabullenip, düşüşlere hazırlık yapmak daha rasyonel bir davranış olacaktır. Backtest bu anlamda da faydalı bir alet olabilir. Son olarak backtest kelimesine uygun bir Türkçe karşılık aklıma gelmedi. O yüzden affınıza sığınarak orijinalini kullanacağım. 🙂 Tabi bilen yada önerisi olan varsa aşağıda yorumlar kısmında paylaşırsa sevinirim. Bende öğrenmiş olurum.

Backtest ve Portfolio Visualizer

Tarihsel veriler varsa bu işi Excel kullanarak kendimiz de yapabiliriz. Ancak, Excel ile uğraşmak çok fazla zaman alacaktır. Dolayısıyla, bugünkü yazımda yurtdışı varlıklarımı içeren portföyümü Portfolio Vizualizer kullanarak test edeceğim. Maalesef bu site sadece ABD piyasalarında işlem gören varlıklara yönelik analiz yapıyor. O nedenle analizi yurtdışı varlıklarımla sınırladım. Yine de oldukça faydalı oldu.

Varsayımlar

Başlangıç değeri olarak 10 bin dolarlık portföy büyüklüğü varsayımında bulundum. Analiz dönemi boyunca ilave nakit aktarmıyoruz. Kar paylarını da yeniden yatırıyoruz. Ayrıca yılda bir kez de portföyü yeniden dengeliyoruz. Aşağıdaki resimden gördüğünüz üzere 1 numaralı portföy benim portföyümün mevcut durumunu yansıtıyor. Tabi İrlanda menşeli ETF‘lerimin ABD eşdeğerlerini seçtim. 2 numaralı portföyde ise sadece S&P 500 (%60) ve uzun vadeli ABD hazine tahvillerine (%40) yatırım yaptığım varsaydım. Son olarak, karşılaştırma ölçütü olarak sadece S&P 500’e yatırım yapmanın getirisini kullandım. Bu tarz şeyleri analizi başlatmadan önce seçebiliyorsunuz.

Yurtdışı portföy analizi - I
Yurtdışı portföy analizi – I

Backtest analizi yapacağımız portföylerde yer alan varlıkları ve dağılımlarını aşağıdaki resimde görebilirsiniz.

Yurtdışı portföy analizi - II
Yurtdışı portföy analizi – II

Backtest analiz sonucu

Maalesef bir numaralı portföyfeki bazı varlıkların geçmişi 2014 öncesine gitmediği için analiz dönemi yedi yılla sınırlandı. Analizin sonucunu özetleyen tablo ise aşağıda yer alıyor. Buna göre sadece S&P 500’e yatırım yapan hayali yatırımcı en çok kazanmış gözüküyor. Bu yatırımcının 10 bin doları 23.181 dolara çıkmış. Bu performans dolar bazında yıllık ortalama %12,76 getiri oranı anlamına geliyor. İkinci en iyi performansı ise iki numaralı portföy sağlamış. Yıllık ortalama %11,42’lik bir getiri oranı sağlayarak 10 bin dolar 21.310 dolar haline gelmiş. En kötü performansı ise benim şu andaki yurtdışı portföyüm sağlamış gözüküyor. 🙂 Yıllık ortalama %9,11’lik bir getiri oranıyla 10 bin dolar 18.407 dolara çıkmış.

Yurtdışı portföy analizi - III
Yurtdışı portföy analizi – III

Aşağıdaki grafikte, enflasyon dikkate alınarak portföy büyüklüklerinin birbirlerine göre zaman içindeki değişimini görüyorsunuz. Yarışı S&P 500 portföyü kazanmış gözüküyor. Bununla birlikte, yukarıdaki tabloya dikkatle bakarsanız 2 numaralı portföyün standart sapmasının en düşük, S&P 500 içeren portföyün standart sapmasının ise en yüksek olduğunu görebilirsiniz. 2014-2020 yılı döneminde portföy büyüklüğündeki en yüksek düşüşte %19,63 ile S&P 500 içeren portföyde olmuş. En az düşüş ise %7,58’lik kayıpla 2 numaralı portföyde olmuş.

Yurtdışı portföy analizi - IV
Yurtdışı portföy analizi – IV

Aşağıdaki grafikte yıllık getiri oranlarını görüyorsunuz. Buna göre, S&P 500 portföyü 7 yıllık analiz döneminin 4’ünde en iyi performansı sergilemiş.

Yurtdışı portföy analizi - V
Yurtdışı portföy analizi – V

Merak edenler için yıllık getiri oranları tablosu da aşağıda yer alıyor.

Yurtdışı portföy analizi - VI
Yurtdışı portföy analizi – VI

Alternatif senaryolar

Mevcut backtest analizi bazı sınırlamalar içeriyor. Örneğin 7 yıl oldukça kısa bir süre. En azından 15 – 20 yıllık bir zaman dilimini analiz etmek daha anlamlı olurdu. Özellikle en az 30 yıl elimde tutacağım bir finansal özgürlük portföyü planladığım için. Ayrıca, mevcut portföyümün performansı basit alternatiflerine göre oldukça kötüydü. Acaba daha basit bir portföy yapsam daha mı iyi olurdu sonuçlar? Bu soruların cevabını aramak için bu kez farklı portföyler oluşturup performanslarını tarihsel verilerle test ettim.

Yeni varsayımlar

Bu kez en fazla üç varlık sınıfını esas aldım ve daha uzun zaman serisi olan ETF’leri tercih ettim. Bu çerçevede, VFINX, S&P 500 ETF’sine ve VEIEX ise gelişmekte olan ülke hisse senetleri ETF’sine karşılık geliyor. TLT ise uzun vadeli ABD hazine tahvilini içeriyor. Böylece, analiz dönemini 17 yıla çıkarmış oldum. Diğer varsayımları ise aynı bıraktım.

Alternatif porftöy analizi - I
Alternatif porftöy analizi – I

Varlıkların tam isimleri ve portföy oranları aşağıdaki tablolar ve grafiklerde yer alıyor. Buna göre ilk portföyde hayali yatırımcımızın S&P 500’e (%40), gelişmekte olan ülke hisse senetlerine (%20) ve uzun vadeli ABD hazine tahvillerine (%40) yatırım yaptığını varsaydım. İkinci portföyde ise sadece S&P 500’e (%60) ve uzun vadeli ABD hazine tahvillerine (%40) yatırım yaptığını varsaydım. Bildiğiniz gibi bu ilk analiz çalışmamızda iyi bir sonuç vermişti. Son olarak, üçüncü portföyde hayali yatırımcımızın S&P 500’e %70 ve uzun vadeli ABD hazine tahvillerine %30 oranlarında yatırım yaptığını varsaydım.

Alternatif porftöy analizi - II
Alternatif porftöy analizi – II

Yeni backtest analiz sonucu

Bactest analizi sonuçlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Bu kapsamda, S&P 500 performans anlamında yine alternatif portföylerimizi yenmiş gözüküyor. Bununla birlikte, bu kez performans farkları oldukça az. Örneğin ilk portföyümüz yıllık getiri oranı %10,44 olmuş. S&P 500’in ilgili dönemdeki getiri oranı ise %10,49. Ama ilk portföyün standart sapması (%9,28) ise S&P 500’e göre (%14,28) oldukça düşük! Birinci portföyün büyüklüğündeki en yüksek düşüş %27,44 iken, S&P 500’de ki en yüksek düşüş %50,97’yi bulmuş! Portföyünüzün yarısının buharlaştığını görüp, hiçbirşey yapmamak kolay olmasa gerek. 🙂

Alternatif porftöy analizi - III
Alternatif porftöy analizi – III

Enflasyon etkisinden arındırılmış portföy büyüklüklerinin birbirlerine göre zaman içindeki değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz.

Alternatif porftöy analizi - IV
Alternatif porftöy analizi – IV

Aşağıdaki grafikte yıllık getiri oranlarını görüyorsunuz. Buna göre, S&P 500 17 yıllık analiz döneminin 9 yılında en iyi performansı sergilemiş.

Alternatif porftöy analizi - V
Alternatif porftöy analizi – V

Portföylerin yıllık getiri oranları tablosu aşağıda yer alıyor.

Alternatif porftöy analizi - VI
Alternatif porftöy analizi – VI

Sonuç olarak

Mevcut portföyümün performansı tarihsel veriler ile analiz edildiğinde pek parlak gözükmüyor. Aslına bakılırsa S&P 500 ve uzun vadeli ABD tahvillerinden oluşan ikili bir portföyün performansı daha iyi gözüküyor. Gelişmekte olan ülke hisse senetlerini de dahil ettiğimiz üçlü bir yapının performansı ise neredeyse S&P 500’e yakın.

Kendime karşı da haksızlık etmeyeyim. 🙂 Zira şu an öğrenme aşamasındayım. Yani portföydeki varlık dağılımının son hali bu değil. İdeal varlık dağılımını sorununu şu yazıda incelemiştim. Bu alıştırmadan yurtdışı varlıklarımı daha sadeleştirmem gerektiği sonucu çıktığı açık. Bunu da zamanla yapacağım.

Bununla birlikte, pek çok varsayım yapıyoruz. Bu varsayımları değiştirerek farklı senaryolar yaratılabilir. Ayrıca, gelecek geçmişten farklı olabilir. Örneğin, S&P 500 endeksi görece pahalı ve mevcut Shiller fiyat/kazanç oranı gelecekte elde edilecek getiri oranının geçmişten daha düşük olacağını söylüyor. Dolayısıyla, backtest analizi yapmak faydalı ama kısıtları da var. Sizde farklı kombinasyonlar deneyerek portföyünüzü tarihsel verilerle test edebilirsiniz. Bakalım sonuçlar nasıl çıkacak?

Okuyucularıma Not

Pinti Değil Tutumluyum’a ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu bloğu ayakta tutabilmek ve masraflarını karşılayabilmek için bağlı linkler kullanmaya karar verdim. Eğer burada yazdıklarımın size bir değer kattığını düşünüyorsanız, aşağıdaki linklere tıklayarak bana destek olabilirsiniz.

Ya da doğrudan bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz: Buy Me a Coffee

Interactive Brokers ile 33 ülkede yer alan 135 piyasaya 23 farklı para birimi kullanarak erişebilirsiniz. Hisse senedi, tahvil, opsiyon, futures, FX ve fon işlemlerinizi çok düşük maliyetle yapabilirsiniz. Interactive Brokers hesabınıza para transferini Türkiye’de ki Türk Lirası hesabınızdan EFT yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Interactive Brokers hesabı açın.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021 Pintidegiltutumluyum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top