Tahvil ETF’leri Üzerine Bir Not

Tahvil ETF’leri Üzerine Bir Not

Tahvil, hisse senetleriyle birlikte iki ana yatırım aracını oluşturuyor. Halihazırda, portföyümün önemli bir kısmı (%65,8) tahvile daha doğrusu Eurobond‘a ayrılmış durumda. Tahvil, genel olarak hisse senedine göre daha az riskli bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Tabi kupon ödemelerinde yada ana para geri ödemelerinde temerrüt yani iflas riski var. Maalesef Türkiye Hazinesi’nin Eurobondlar’ının derecelendirilmesi spekülatif düzeyde. Daha açık söylemek gerekirse önemli bir kredi riski barındırıyor. Zaten getiri oranlarının yüksekliği de alınan riskin yüksek olduğunu ima ediyor. Daha detaylı bilgi için şuraya bakabilirsiniz.

Peki neden portföyde Hazine Eurobond’una bu kadar ağırlık verdin diye sorarsanız alternatif yatırım araçlarının getiri oranı çok iyi değildi diye cevap verebilirim. Bununla birlikte, uzun vadede amacımın yabancı ülke tahvillerini de alarak portföyü çeşitlendirip riski minimize etmek olduğunu daha önceki bir yazımda belirtmiştim. Ekonomi ve finans üzerine güzel bir bloğu olan Ergun Beyin bir sorusu üzerine tekrar bu konuya biraz eğilmeye karar verdim. Bu kapsamda, belirlediğim 4 tane tahvil ETF’sinin getirilerine bir göz attım.

Hangi tahvil ETF’leri

İnceleme için ‘güvenli liman’ kabul edilen ABD Hazine tahvilleri ile gelişmekte olan ülkelerin dolar bazlı tahvillerini içeren toplam 4 ETF belirledim. Bu ETF’leri seçerken piyasa büyüklükleri, masraf oranlarının düşük olması gibi kriterlere baktım:

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

TLT, 20 yıl ve üzeri vadesi olan ABD uzun dönem tahvillerini içeren bir tahvil endeksini takip ediyor. Detaylı bilgiye şuradan erişebilirsiniz.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (BLV)

Bu fonda uzun vadeli ABD tahvillerine yönelik bir endeksi pasif bir şekilde izliyor. Detaylı bilgiye şuradan erişebilirsiniz.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)

Gelişmekte olan ülkelerin dolar bazlı devlet tahvillerine yönelik bir endeksi pasif bir şekilde takip ediyor. Detaylı bilgiye şuradan erişebilirsiniz.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares (VWOB)

Bu fonda benzer şekilde gelişmekte olan ülkelerin dolar bazlı devlet tahvillerine yönelik bir endeksi pasif bir şekilde takip ediyor. Detaylı bilgiye şuradan erişebilirsiniz.

Tahvil ETF verileri

Yukarıda kısaca bahsettiğim tahvil ETF’lerinin kar payı ödemeleri ayarlanmış dolar bazlı aylık fiyat verilerini Yahoo Finance‘dan elde ettim. Veri seti, 2013 yılı Mayıs ayından 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar olan dönemi kapsıyor. Özet istatistiklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Ayrıca, veri setinin kapsadığı dönem göreli olarak kısa olduğu ve ABD’de enflasyon çok düşük olduğu için bugünkü analizde fiyatları enflasyondan arındırmadım. Bu vurgudan sonra tabloya dönersek standart sapması en düşük olan VWOB olarak gözüküyor. Ayrıca, ortalama ve medyan değerleri birbirlerine yakın olduğu için nispeten normal dağılıma sahip oldukları yorumunu da yapabiliriz.

Fiyat verileri – özet istatistikler

Fiyatların zaman içindeki değişimini aşağıdaki şekilden görüyorsunuz. ABD Hazine tahvillerini içeren TLT ve BLV’de 2020 yılında önce bir düşüş, sonra da keskin bir yükseliş dikkatinizi çekmiştir. Düşüş ilk etapta pandeminin yol açtığı ekonomik krizin etkisi diyebiliriz. Tabi FED ve Kongre’nin sınırsız para basma ve mali destek politikaları sonucu tahvil getirileri düşerken fiyatları da keskin bir şekilde yükseldi. Doğal olarak bu ETF’lerin fiyatları da yükseldi.

Fiyat verileri ($)
Fiyat verileri ($)

Getiri oranları

Fiyat verilerini kullanarak aylık dolar bazında getiri oranlarını ve istatistiklerini hesapladım. Aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Bu çerçevede, aylık ortalama en yüksek getiri %0,67 ile TLT‘de gözüküyor. Kabaca yıllık 0,0067 * 12 = %8,04. BLV ise aynı dönemde aylık ortalama %0,66 getirmiş. Yani yıllık yaklaşık 0,0066 * 12 = %7,92. Gelişmekte olan ülkelerin dolar bazlı tahvillerini takip eden ETF’lerin (EMB ve VWOB) ise aynı dönemde aylık ortalama getiri oranlarının daha aşağıda olduğunu görüyoruz: %0,44. Yani yıllık yaklaşık 0,0044 * 12 = %5,28.

Getiri oranları – özet istatistikler

İstatistiklerden çıkarabileceğimiz bir diğer güzel bilgi de standart sapması en düşük ETF’in VWOB olması. Peki birim risk başına en yüksek performansı hangi ETF sergilemiş? Cevabını aşağıdaki tabloda görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi Sharpe oranını hesaplarken ortalama getiri oranından riksiz getiri oranını çıkarıp standart sapmaya bölüyorduk. Yani aldığımız bir birim risk başına elde ettiğimiz fazla getiri oranını buluyorduk. Bu analizde sadece risksiz getiri oranını pas geçtim. Sonuç itibarıyla alınan risk yani standart sapma normalize edildiğinde en iyi performansı BLV göstermiş görünüyor.

Birim risk başına performans
Birim risk başına performans

2013 yılında 100$ yatırsaydık

Bu ETF’lere 2013 yılında 100 $ yatırsaydık bugün kaç $ paramız olacaktı? Eğer TLT ve BLV‘ye paramızı yatırsaydık 7 yılda yaklaşık 178 dolarımız olacaktı. Diğer yandan paramızı EMB veya VWOB‘ye koysaydık, dönem sonunda 146 dolarımız olacaktı. Geçmiş 7 yılın verileri esas alındığında ABD hazine tahvilleri gelişmekte olan ülkelerin dolar bazlı tahvillerine göre daha fazla kazandırmış gözüküyor. Tabi geçmiş performans, gelecekte de performans böyle olacak anlamına gelmiyor. Aslına bakılırsa 2019 yılı ortasına kadar getiri oranları birbirine yakın olduğunu aşağıdaki şekilden görebiliyoruz. Pandeminin yol açtığı ekonomik kriz ve FED ile Kongre’nin tepki olarak uygulamaya koydukları politikalar toplam getiriyi farklılaştırmış diyebiliriz. Sonuç itibarıyla yatırımcılar için en güvenli limanlardan biri ABD Hazine tahvilleri. 🙂

Fiyat endeksi – 2013 Mayıs = 100

Tahvil ETF’lerinin tarihsel fiyat dinamikleri

Türev bir ürün olan tahvil ETF’lerini dolar bazında her ay kar payı dağıtan birer hisse senedi gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla, regresyon analizi yaparak tarihsel fiyat dinamiğini de inceleyebiliriz. Lafı uzatmadan başlayalım.

TLT

Aşağıda TLT’nin regresyon analizi sonucu elde ettiğim tarihsel fiyat dinamiğinin grafiğe dökülmüş halini görüyorsunuz. Ortadaki kırmızı çizgi TLT’nin uzun dönem trend değerini, kesikli çizgiler ise standart sapmaları gösteriyor. Buna göre veri setindeki son fiyat verisine göre TLT’nin fiyatı uzun dönem trend değerinin 2 standart sapma üzerinde. Yani tarihsel verilere göre biraz pahalı gibi duruyor. Ancak, tekrar hatırlatayım. Geçmiş sürekli kendini tekrar etmez. Burada bir rejim değişikliği (FED’in uzun süreli sıfır veya çok düşük faiz politikası gibi) olduğunu düşünürsek fiyatlar daha da yukarı gidebilir veya uzun süre uzun dönem trendinin üzerinde seyredebilir.

TLT'nin regresyon analizi - ABD Doları
TLT’nin regresyon analizi – ABD Doları

EMB

EMB, gelişmekte olan ülkelerin dolar bazlı tahvillerini içeren bir endeksi izliyor. Dolayısıyla, fiyat dinamiği TLT’den farklı olması şaşırtıcı değil. Çünkü ABD Hazine tahvilleri ile gelişmekte olan ülkelerin tahvilleri risk açısından oldukça farklı değerlendiriliyor yatırımcılar tarafından. Gördüğünüz üzere Covid-19 pandemisi gelişmekte olan ülkelerin tahvillerinin değerini resmen uçurumdan aşağıya yuvarlamış. Ancak, FED ve Kongre’nin politikaları ile aynı S&P 500’deki gibi bir çok hızlı bir restorasyon olmuş. Halihazırda ise EMB’nin fiyatı uzun dönem trend değerinin bir standart sapma üzerinde gözüküyor.

EMB'nin regresyon analizi - ABD Doları
EMB’nin regresyon analizi – ABD Doları

VWOB

VWOB’de gelişmekte olan ülkelerin dolar bazlı tahvillerini izleyen bir endeksi pasif olarak takip ediyor. Neredeyse, EMB’nin bir karbon kopyası gibi denilebilir. Dolayısıyla, VWOB’nin fiyatı da uzun dönem trend değerinin bir standart sapma üzerinde.

VWOB'nin regresyon analizi - ABD Doları
VWOB’nin regresyon analizi – ABD Doları

BLV

Son grafiğimize geldik. Analizimiz kapsamında tarihsel olarak alınan birim risk başına en çok kazandıran tahvil ETF’si olan BLV, TLT’den farklı olarak Covid-19 pandemisine daha az şiddetli bir tepki vermiş. Bunun sebebi TLT, 20 yıl ve üzeri vadeli ABD Hazine tahvilleri içerirken BLV’nin vade anlamında daha dengeli bir içeriği sahip olması diye düşünüyorum. Tarihsel açıdan bakıldığında ise mevcut fiyat düzeyi uzun dönem trend değerinin 2 standart sapma üzerinde. Yani biraz pahalı gib.

BLV'nin regresyon analizi - ABD Doları
BLV’nin regresyon analizi – ABD Doları

Sonuç

Bu analiz kapsamında finansal bağımsızlık portföyüme katmak isteyeceğim ETF’ler BLV ve VWOB diyebilirim. Hem standart sapmaları hem de masraf oranları düşük. Getiri oranı açısından bakınca BLV, VWOB’den bir adım önde gözüyor gerçi. Tabi geçmiş performansa bakıp, gelecekte de böyle olacağını öngörmek biraz safça. Çünkü yukarıda da belirttiğim gibi pandemiye kadar bu ETF’lerin toplam getiri oranları birbirine paraleldi. FED, enflasyon ve işsizlikteki gelişmelere göre politikalarını değiştirirse performansları da yine farklılaşabilir. Keşke bu analizleri aylar önce yapsaymışım. Güzel bir alım fırsatı ayağıma gelmiş. 🙁

Bizim Hazine Eurobondlarına göre çok daha az riskli olan bu ETF’lerden orta ve uzun vadede dolar bazında yıllık ortalama %5 ve üzerinde bir getiri elde etme potansiyeli var gibi gözüküyor. Bu yazıda değinmedim ama olayın birde vergi boyutu var tabi. Ancak bu ETF’leri portföye katarak aldığım ülke riskini çok ciddi bir şekilde düşürme imkanım var. Bütün yumurtaları tek sepete koymamak iyi bir fikir olabilir. Özelikle ülkenin mevcut durumunu göz önüne alırsak…

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.

Okuyucularıma Not

Pinti Değil Tutumluyum’a ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu bloğu ayakta tutabilmek ve masraflarını karşılayabilmek için bağlı linkler kullanmaya karar verdim. Eğer burada yazdıklarımın size bir değer kattığını düşünüyorsanız, aşağıdaki linklere tıklayarak bana destek olabilirsiniz.

Ya da doğrudan bana bir kahve ısmarlayabilirsiniz: Buy Me a Coffee

Interactive Brokers ile 33 ülkede yer alan 135 piyasaya 23 farklı para birimi kullanarak erişebilirsiniz. Hisse senedi, tahvil, opsiyon, futures, FX ve fon işlemlerinizi çok düşük maliyetle yapabilirsiniz. Interactive Brokers hesabınıza para transferini Türkiye’de ki Türk Lirası hesabınızdan EFT yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Interactive Brokers hesabı açın.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020 Pintidegiltutumluyum

15 thoughts on “Tahvil ETF’leri Üzerine Bir Not

 1. Güzel bir yazı olmuş, çok teşekkürler .Sormak istediğim şu ; tahvillerin kupon ödemesi oluyor,bu bu fonların getirisini kupon ödemeleri dahil mi yoksa sadece fiyat değişimi sonucu mu getiriler olusuyor

  1. Merhaba Serhat Bey;

   Analizde kupon ödemelerine göre ayarlanmış fiyat verilerini esas aldım. Yani getiri oranları kupon ödemelerini içeriyor. Selamlar.

 2. 🙂 teşekkür ederiz.. blw vwob gibi eft ler ne şekilde satın alınabiliyor..ben çalıştığım bankanın ürün listesinde göremiyorum.. ve kapsamlı bir işem platformu olarak öneriniz ne olabilir

  1. merhaba,

   eğer pasaportunuz varsa TDA’dan rahatlıkla satın alabilirsiniz. Sıfır işlem ücreti alıyorlar satın almada. Dolar gönderiminde de fazla kesinti yok.

   1. Merhaba,
    Yurtdisinda yasamaktayim. TDA’nin acilimi hakkinda bilgi verebilir misiniz? Ak Yatirim VUSD ve VUAA ETF alimi yapabilecegimizi ve 10000 USD uzeri olursa Bin’de 2.5 komisyon tutari olacagini soyledi.
    Selamlar,

    1. TD Ameritrade, ABD merkezli bir banka ve aracı kurumdur. ABD piyasalarında işlem gören ETF alımlarında komisyon almıyor diye biliyorum. Selamlar.

     1. interactive brokers ve TD Ameritrade den hesap açmaya çalıştım TR den . interactive brokers tan bi türlü hesaba para yollama seçeneğini anlayamadım.wire diye bi yöntemden bahsediyor. diğer tüm para gönderme seçenekleri US için global çalıştıkları halde.TD Ameritrade de hesaba para yollama swift ile mi oluyor? yıllık hesap ücreti konusunda bilgilendirebilir misiniz? teşekkürler

     2. Merhaba Mahmut Bey;

      Yurtdışındaki banka hesaplarına swift ile para gönderebilirsiniz. Ücretler ciddi ölçüde değişebiliyor. Araştırmanız lazım maalesef. Kolaygelsin.

   2. Teşekkür ederim deniz .. bizi kurum arama zamanı ve stresinden kurtardınız… ben de bir account açma formu doldurdum bugün.. Arada tecrübelerinizi veya dikkat etmemiz gereken şeyleri yazarsanız sevinirim

  2. BLW ve VWOB Nasdaq’ta işlem görüyor. Dolayısıyla, yurtdışı piyasalara erişiminiz olması gerekiyor satın alabilmeniz için.

 3. TDA’dan hesabimi actim ve simdi nasil bu hesaba en hesapli yoldan para gonderilir diye arastiriyorum. Sanirim Swift yapmak gerekecek. Tecrubesi olan hangi kurum ile gonderdigini paylasirsa cok yardimci olur.

  1. Merhaba Murat Bey;

   IB’deki hesabıma En Para üzerinden swift yapmıştım. O zaman 25 TL gibi bir ücret almışlardı sanırım. Selamlar;

 4. Merhaba,

  TDA, IBAN vermek konusunda pek gonullu degil. Hesap numarasi uzerinden gonderim yapmami istiyorlar. Hesap numarasi uzerinden olunca da internet subesini kullanmak dogru yere gonderebilmek acisindan yeterince guvenli degil gibi geliyor.
  -swift code (tamam)
  -account code (tamam)
  -routing number (yok)

  1. IB’deki hesabımı denerken deneysel olarak 100 dolar gönderip, geri çekmiştim süreci anlayabilmek açısından. Ufak bir meblağla sürecin sağlıklı işleyip işlemediğini benim yaptığım gibi test etmeyi deneyebilirsiniz. Belki endişeniz yersizdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top